Hoyer 1400 B35 700 kW 400/690V IE2

Hoyer 1400 B35 700 kW 400/690V IE2

下载

零件号
3144500400
Frame size
450
Power
700 (kW)
Poles
4
Mounting
B35
Voltage
400/690
Speed
1500 min-1
Efficiency
-
Hz
- (Hz)
Market
-